czwartek, 15 września 2011

Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur… et Gaude Mater Polonia…


Rok 2011, dla naszej prowincji jest rokiem jubileuszowym, bo dziękujemy Bogu za 75 lat naszej obecności i posługi na francuskiej ziemi. W całym Kościele upływa on pod znakiem beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Benedykt XVI ogłosił swojego poprzednika błogosławionym. W tym dniu rzesze pielgrzymów zgromadziły się w Rzymie, by uczestniczyć w tych uroczystościach, wielu uczestniczyło w tym ważnym i pięknym wydarzeniu za pośrednictwem środków społecznego przekazu. W wielu wspólnotach eklezjalnych organizowano okolicznościowe nabożeństwa, by Boga uwielbić i podziękować Mu za dar nowego błogosławionego. Także Polonia z Francji i Hiszpanii włączyła się w to uroczyste Te Deum… całego Kościoła, śpiewając jednocześnie z wszystkimi Polakami w kraju i na emigracji radosne Gaude Mater Polonia…
W tym założonym blogu chcemy przedstawić krótkie relacje jak to wydarzenie obchodziliśmy w naszych parafialnych wspólnotach…

Błogosławiony...

Nasze reportaże, nasze refleksje rozpoczynamy je od okolicznościowego wiersza p. Wacława Dudzika, który powstał właśnie z okazji beatyfikacji Jana Pawła II:
Błogosławiony


Kto pomyślał przed wiekami,
Że Papież zostanie z nami?
Dzisiaj to już rzeczywistość,
Dla nas wielka osobliwość.
Razem z Nim my przebywali,
„Santo Subito” –  wołali.
Dzisiaj już błogosławiony,
Na Ołtarze wyniesiony.
Papież Benedykt to sprawił,
Że na Ołtarze wystawił.
Papieża – poprzednika swego,
Dziś beatyfikowanego.
My – Papieża pokolenie,
Składamy Mu uwielbienie.
Bo Papież błogosławiony,
Będzie przez cały świat czczony.
To znak czasu, trzeba wierzyć,
I ze swym życiem się zmierzyć.
Nie wystarczy: duma, chwała,
Dla Jana Pawła pochwała.


On był największym Polakiem,
Trzeba stąpać Jego szlakiem.
To Słowianin z krwi i kości,
Doznawał wielu boleści.
Kochał Boga ponad miarę,
Bo miał bardzo mocną wiarę.
Matce Bożej się zawierzył,
Losy ludzi Jej powierzył.
„Totus Tuus” – to wezwanie,
W pamięci naszej zostanie.
Bądźmy z Nim teraz w łączności,
Nie ulegajmy słabości.
Nasze serce radość czuje,
Papieskie nauki przyjmuje.
A kto tych nauk nie ceni,
Niech się przynajmniej rumieni.
Każdy może być w potrzebie,
Zacznijmy od samych siebie.
Wspierajmy się i miłujmy,
A nie tylko obiecujmy.
Wacław Dudzik, kwiecień 2011 r.



Jak te dni przeżyliśmy w naszych wspólnotach? Oto zapowiadane sprawozdania… wiele z nich ukazało się w tygodniku polskiej emigracji „Głos Katolicki”, dlatego też przy tych relacjach odsyłamy do konkretnych numerów tego emigracyjnego periodyku…

Roubaix

Polska parafia w Roubaix razem z działającymi w okolicy organizacjami polonijnymi w godzinach popołudniowych 1 maja 2011 r. również zorganizowała wspólne dziękczynienie za dar beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. O godz. 15:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, którą koncelebrowało czterech Chrystusowców oraz miejscowy dziekan. Oprawę muzyczną tej liturgii zapewniła parafialna schola młodzieżowa, której akompaniowali Polacy, którzy na co dzień grają w filharmonii w Lille. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy jej uczestnicy udali się zobaczyć okolicznościową wystawę znaczków pocztowych, zdjęć i innych pamiątek związanych z osobą Papieża Polaka. Część filatelistyczną wystawy stanowiły głównie znaczki poczty watykańskiej i polskiej, chociaż nie zabrakło egzemplarzy z innych krajów. Wspólne spotkanie przy ‘vin d’honneur’, kawie i placku na zakończenie uroczystości stało się okazją do wymiany poglądów i refleksji. Przedstawiciele parafii również udzielili kilku wywiadów dla miejscowej prasy i radia. Wielu mieszkających tam Polaków w ten sposób chciało zaprezentować swoją więź z osobą i dziełem nowego błogosławionego Kościoła.
Na internetowej stronie parafii można obejrzeć zdjęcia 
opracowano na podstawie rocznego sprawozdania Prezeski Związku Bractw Żywego Różańca

Montigny en Ostrevent

Pierwszomajowa niedziela – II niedziela wielkanocna, kiedy przypada święto Bożego Miłosierdzia, wiązała się w tym roku ze szczególnymi przeżyciami, jakie w sercach katolików na całym świecie rodziła beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II. W każdej polonijnej wspólnocie przeżywaliśmy to wyjątkowe wydarzenie w dziękczynnej modlitwie.
«Polski kościół» st Charles w Montigny en Ostrevent («paroisse nouvelle St Vincent de Paul en Ostrevent», gdzie ks. Andrzej Sowowski SChr łączy obowiązki francuskiego proboszczowania z polonijnym duszpasterstwem) zgromadził na wspólnej Mszy zarówno tutejszą Polonię, jak i francuskich parafian. Chór Polskich Górników św. Barbary i parafialny chór francuski zadbały o rozśpiewanie liturgii. Poczty sztandarowe miejscowych towarzystw polonijnych (Bractwa Różańcowe, Mężowie Katoliccy, Towarzystwo Polek) swoją obecnością przypominały o ojczystych korzeniach. Jako, że była to jednocześnie „messe des familles” dzieci i ich najbliżsi mieli swoje miejsce w liturgii. Dodatkowym elementem przybliżającym postać nowego Błogosławionego była diaporama, prezentująca w syntetycznym skrócie Jego osobę.
ks. Andrzej W. Sowowski SChr


«Le Bassin Minier de Blanzy» (Montceau les Mines – Saint Vallier – Sanvignes les Mines)

W niedzielę, 1 maja, w dzień beatyfikacji Ojca św. Jana Pawła II, okoliczna Polonia zebrała się w kościele des Gautherets, o godz. 16, aby wspólnie wyrazić Matce Najświętszej, Królowej Polski i Polonii wdzięczność za długo oczekiwany Dar Beatyfikacji Jana Pawła II. Jak co roku, z okazji uroczystości Królowej Polski i kolejnej rocznicy ustanowienia Konstytucji Trzeciomajowej z 1791 roku, kościół w Les Gautherets zapełnił się licznie wiernymi i przybyłymi gośćmi, także francuskiego pochodzenia. Chór polski Tradycje pięknie śpiewał i wprowadził nas w nastrój modlitewnego uniesienia. Mszy św. przewodniczył ks. prob. Zdzisław Początek, Chrystusowiec, z polskiej parafii z Le Creusot, wraz ze swoimi parafianami. W kazaniu okolicznościowym podkreślał niezwykłość osobowości tego Wielkiego Polaka jako kapłana, biskupa i papieża. Przytoczył nam kilka świadectw ludzi, dla których bł. Jan Paweł II był kimś, kto zmienił ich życie. Bł. Papież – człowiek z Boga i dla ludzi; człowiek prosty i święty, tytan wiary i radości, którą czerpał z codziennego kontaktu z Panem Bogiem i Jego Matką. W procesji z darami ofiarowali się w symbolicznych darach rezprezentanci Chóru Tradycje i Mazovia, Polonia, przebrani w stroje narodowo-ludowe, Matki Różańcowe, oraz dzieci; delegaci poszczególnych wspólnot i parafii. Postać młodego Papieża cały czas nam towarzyszyła w obrazie umieszczonym przed ołtarzem. Spoglądając na nas z tego obrazu, jednocześnie usmiechnięty Błogosławiony promieniował radością Boga. Ks. prob. Tomasz Tobys SChr na końcu uroczystej Mszy św. podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w tej wspólnej radości i udzieloną pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia. W imieniu chóru Tradycje zaprosił wszystkich zebranych na drugą część uroczystości, do polskiej sali im. Kończaka w Les Gautherets. Tam, przy dobrych polskich wypiekach i winie przedłużaliśmy naszą ogromną i niewymowną radość i dumę, że mamy tak wspaniałego Błogosławionego! – Ojcze Święty – Janie Pawle II, Tobie powierzamy nasze parafie, rodziny, cały Naród Polski i nas samych. – Módl się za nami!
ks. Tomasz Tobys SChr













 Więcej fotografii na internetowej stronie parafii
 O dziękczynieniu za beatyfikację w tej wspólnocie w „Głosie Katolickim”: rok LIII (2011), nr 20[2411], s. 18.

Fréjus-Plage


Nieco później, bo w Czwartą Niedzielę Wielkanocną, w to dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II włączyła się Polonia z departamentu Var. Tego dnia na sali parafialnej przy kościele pw. Świętego Rocha we Fréjus-Plage, odbyło się spotkanie wiernych z zarządem PZK Południowej Francji. Po wspólnym obiedzie i po obradach mających na celu organizację Zjazdu Polonii południowej Francji dalsza część spotkania upływała w duchu dziękczynienia za dar beatyfikacji Jana Pawła II i refleksji nad jego nauczaniem.
Obejrzeliśmy film z piątej wizyty Ojca Świętego w Polsce, któremu towarzyszyło wiele momentów wzruszenia i zadumy, a nawet spontaniczne odśpiewanie papieżowi „Sto lat”. Podczas dziękczynnej mszy św. za beatyfikację naszego wielkiego rodaka, ks. Jerzy Chorzempa, nasz duszpasterz, w wygłoszonej homilii mówił o przypadającym właśnie Światowym Dniu Modlitw o Powołania. Dzięki gościnnej obecności pani Małgorzaty Rutowicz, możliwe było odśpiewanie, przy akompaniamencie gitary, ulubionej przez Papieża „Barki”. Na zakończenie spotkania ksiądz Jerzy obdarował nas pamiątkami z beatyfikacji Ojca Świętego.
Joanna Paul
O dziękczynieniu za beatyfikację w tej wspólnocie w „Głosie Katolickim”: rok LIII (2011), nr 22[2413], s. 18.

Bruay-La-Buissière

Od 1 maja br. Kościół cieszy się kolejnym błogosławionym, cieszy się kolejnym orędownikiem przed Bożym Tronem, kolejnym wzorem, który wszystkim wierzącym ma pomagać w dążeniu do świętości. Jest nim Papież Jan Paweł II, wielu dobrze znany, którego słuchaliśmy, z którym też może mieliśmy okazję się spotkać i który wielokrotnie przypominał o powszechnym powołaniu nas-chrześcijan do świętości. Radujemy się wyniesieniem do chwały ołtarzy Papieża, naszego Wielkiego Rodaka
i za jego wstawiennictwem prosimy Boga, by udzielał nam potrzebnych łask, byśmy sami stawali się świętymi tak, jak Święty jest nasz Pan, byśmy byli wiarygodnymi świadkami Ewangelii Bożej i prawdziwymi Jego uczniami…
W to dziękczynienie całego Kościoła wpisują się wydarzenia, jakie w tych dniach miały miejsce również w polonijnej wspólnocie w Bruay-Labuissière. W wigilię uroczystości beatyfikacyjnych parafianie zgromadzili się w kaplicach w Bruay i Houdain na modlitewnych czuwaniach. W ten sposób pragnęli się połączyć się z pielgrzymami, którzy w rzymskim Circo Máximo słuchali świadectw najbliższych współpracowników Jana Pawła II i wspólnie trwali na modlitwie. W niedzielne popołudnie 1 maja natomiast Polonia z Bruay i okolicznych miejscowości przybyła do kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa na dziękczynną Eucharystię za dar nowego błogosławionego. Tej naszej modlitwie, skupieniu i refleksji towarzyszyło papieskie nauczanie, w które się wsłuchiwaliśmy i które pragniemy realizować – bo to przecież drogowskaz, jak dobrze i uczciwie żyć; bo to pomoc w codziennym podejmowaniu naszego powołania do świętości.
Zgromadzeni bądź w Bruay, bądź w Houdain i wsłuchując się we fragmenty papieskiego nauczania, próbowaliśmy zapamiętać jak najwięcej, aby ono stawało się drogowskazem prowadzącym nas samych do świętości, do zjednoczenia z Panem w wieczności, a także pomocą i środkiem do pomnażania dobra w świecie. Prosiliśmy jednocześnie, aby nowy błogosławiony Kościoła swoim wstawiennictwem wypraszał całej „bruayskiej trzódce”, jej duszpasterzom z Towarzystwa Chrystusowego i pracującym tu Siostrom Felicjankom moc Bożego błogosławieństwa.
ks. Tomasz Mikulak SChr





Więcej zdjęć można znaleźć tutaj
O dziękczynieniu za beatyfikację w tej wspólnocie w „Głosie Katolickim”: rok LIII (2011), nr 20[2411], s. 14-15.